Знаковата система на цветовете в рекламата

Цветовете са една от най-важните знакови системи.Тяхната символика е толкова обширна област. Цветовете са особено важни като знаци във визуалните реклами. Базова особеност в символиката на цветовете е нейната световност, не само от географска гледна точка, но и на всички равнища от битието и знанието

Цветовете са една от най-важните знакови системи. Тяхната символика е толкова обширна област. Цветовете са особено важни като знаци във визуалните реклами. Базова особеност в символиката на цветовете е нейната световност, не само от географска гледна точка, но и на всички равнища от битието и знанието – космологично, психологично, мистично и т.н.
Тълкуванията могат да варират и даден цвят да получава различни значения, съобразно културната област; въпреки това обаче цветовете остават винаги и навсякъде в основата на символната мисъл. Така например са установени съответствия между седемте цвята на небесната дъга (в които окото може да различи повече от 700 оттенъка) и седемте музикални ноти, седемте небеса, седемте планети, седемте дни на седмицата и т.н. /Шевалие, Геербрант/ Знаковостта на цветовете може да бъде разглеждана от лингвистична и от визуална гледна точка. Един от изследователите, които разглеждат езиковата знаковост на цветовете е проф. Мони Алмалех. В неговите трудове обстойно е описано как думите за определен цвят могат да имат общ корен с различни, нецветови думи, като например думата на иврит за “червено”, която има общ корен с думите за човек, земя и кръв. /Алмалех, 2007/ В тази статия ще бъде разгледана знаковостта на цветовете само от визуална гледна точка, тъй като в рекламата основно се използва този им вид знаковост, както и поради това, че примерите, които анализирам, са базирани на визуални реклами.
Основните компютърни цвята са три — червен, зелен и син, на също така се използват и цветовете разположени между тях — виолетов, жълт и небесно син. В слънчевия спектър, ефекта едва ли е същия, но все пак e забележим. Той се обяснява с устройството на цветовите рецептори на нашите очи. /Динев/ В уеб дизайна и рекламата по-важно е посланието, което носи всеки един от нюансите на цвета. Тяхното влияние би могло да успокои.

 


Рекламата като част от средата

Рекламата е неотменна част от нашия живот. Макар първите реклами да се свързват още със съобщенията за гладиаторските  борби в Древен Рим (Доганов, Палфи, 1999)

 


Рекламата е неотменна част от нашия живот. Макар първите реклами да се свързват още със съобщенията за гладиаторските  борби в Древен Рим (Доганов, Палфи, 1999), а гр. Ефес да претендира, че на негова територия е открита най-старата запазена реклама (мраморна плоча, рекламираща в знакови образи местен публичен дом), рекламата в България получава развитие главно след промените от 1989 година.

Независимо от сравнително младата си възраст, рекламата трайно се е настанила в живота на българина и е част от средата, в която живеем. Какво е всъщност рекламата?

В специализираната литература въздействието на рекламата върху хората се артикулира от различни гледни точки.(Пейчева,2003)От една страна,тя е полезна - чрез нея се получава информация за предлагани, най-често нови, стоки и услуги, от друга страна, тя дотолкова е „втръснала”, че се избягва или се възприема като „шум“, като своеобразен фон. Рекламата е търсена, но тя е натрапник. Съвременният човек трудно може да си представи свят без реклами, макар често да се оплаква от тях.Без съмнение рекламата е продукт, но и „продуцент“. Тя би могла да се определи като, създател на култа към консумативното общество, характерен за съвременното западно, а вече и за българското (като част от глобалното западно)общество.Навремето Чърчил пише: „Рекламата подхранва потребителната сила на хората. Тя твори по-добро жизнено равнище. Тя издига пред човека целта за по-добър дом, по-добра дреха, по-добра храна за него и семейството му. Тя осигурява индивидуалното напрягане и по-голямото производство. Тя сближава в едно онези неща, които светът иначе никога не би забелязал. Тиодор Левит, от своя страна, почти му опонира:

„Накъдето и да се обърнем, ще срещнем камари реклама, чиято цел е да ни накара да направим нещо, което без нея не бихме направили, или да ни накара да го сторим по различен начин. Това настойчиво въздействие от голяма величина се старае да запълни с по-голям търговски шум нашите недостатъчни и напрегнати 24 часа на денонощието."Това обаче предизвиква неизбежна реакция.“

(Цитатите са по Доганов, Палфи, 1999)